"Celem projektanta jest słuchanie, obserwowanie, rozumienie, sympatyzowanie, empatia, synteza i gromadzenie spostrzeżeń, które umożliwiają mu„ uczynienie niewidzialnego widocznym ".